Điều khoản Bảo vệ Hoàn tiền cho Thành viên

Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị một khoản hoàn lại đối với bất kỳ đặt chỗ nào chưa sử dụng trong trường hợp Quý vị không thể tham dự sự kiện đã đặt chỗ vì bất kỳ lý do nào thuộc trong các trường hợp được nêu ra tại văn bản này và rằng Quý vị đã đưa ra yêu cầu xin hoàn lại tiền cũng như cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ cho yêu cầu của Quý vị, như được trình bày trong bảng dưới đây.

Đây không phải là một chính sách bảo hiểm. Bảo vệ Hoàn tiền là một điều khoản mở rộng tùy chọn cho Điều khoản & Điều kiện bán hàng và giao dịch tiêu chuẩn của Chúng tôi và nó cung cấp quyền được hoàn lại tiền trong một số trường hợp được xác định nhất định được nêu trong bảng dưới đây.

Đơn xin hoàn tiền của Quý vị và việc thanh toán sẽ được Refund Protect giải quyết thay mặt cho chúng tôi. Refund Protect là đơn vị đóng vai trò quản trị điều khoản mở rộng Bảo vệ Hoàn tiền chúng tôi cung cấp.

Định nghĩa
Các từ hoặc cụm từ sau đây phải được hiểu theo nghĩa ghi ra dưới đây tại bất cứ chỗ nào chúng xuất hiện in đậm trong tài liệu này. Mục đích của phần này là xác định rõ ràng ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong các phần “Chúng tôi sẽ hoàn tiền trong trường hợp nào?” and “Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trong trường hợp nào?” của tài liệu này.

Chúng tôi/của Chúng tôi - Chúng tôi là đại lý đặt chỗ mà quý vị sử dụng thực hiện đặt chỗ.

Quý vị/của Quý vị/Bản thân Quý vị - Một cá nhân mà đã thực hiện đặt chỗ với chúng tôi một mình hoặc thay mặt cho cả một nhóm.

Thời tiết bất lợi - Thời tiết diễn biến cực đoan hoặc nguy hiểm đến mức đủ để một Cơ quan Chính phủ phải đưa ra cảnh báo không đi du lịch và điều đó hoàn toàn cản trở việc Quý vị tham dự hoặc đến được Sự kiện đã đặt chỗ

Lực lượng vũ trang - Bất kỳ Bộ phận nào của một trong các cơ quan sau: Hải quân, Thủy quân lục chiến, Lục quân hoặc Không quân.

Đặt chỗ/Sự kiện đã đặt chỗ - (Các) dịch vụ/sự kiện/vé đã được lên kế hoạch trước và đặt chỗ/đặt mua trước bao gồm phí đặt chỗ/đặt mua và phí dịch vụ được Quý vị giao dịch với Chúng tôi

Bệnh truyền nhiễm - có nghĩa là bất kỳ loại bệnh nào có khả năng truyền từ người hoặc loài bị nhiễm sang một vật chủ dễ mắc bệnh, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bác sĩ - Một bác sĩ y khoa có trình độ đã đăng ký và được cấp phép bởi một cơ quan chuyên môn được công nhận. Bác sĩ nói đến ở đây không thể là quý vị hoặc một thành viên trong gia đình ruột thịt của quý vị.

Tình huống khẩn cấp - Là một tình huống không lường trước, hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát của Quý vị và không do lỗi của Quý vị.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp - Cảnh sát, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ hoặc các cơ quan ứng phó khẩn cấp khác.  

Bệnh tật - Một tình trạng thể chất hoặc tinh thần được xác nhận bởi một Bác sĩ và tình trạng đó làm cản trở Quý vị tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

Gia đình ruột thịt - Ý chỉ vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh, chị, ông, bà của quý vị.

Chấn thương - Một chấn trương cơ thể do tai nạn được xác nhận bởi một Bác sĩ và chấn thương đó làm cản trở Quý vị tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

Thai kỳ bình thường - Các triệu chứng thường đi kèm với thai kỳ (bao gồm đa thai) và thường có tính chất nhẹ và/hoặc tạm thời (ví dụ như ốm nghén, mệt mỏi, v.v.) không thể hiện như là một mối nguy hiểm đến sức khỏe y tế của mẹ hoặc bé.

Tình trạng y tế đã có từ trước - Một chấn thương hoặc bệnh tật mà quý vị đã biết vào thời điểm Quý vị thực hiện đặt chỗ.

Biến chứng thai kỳ - Một biến chứng của thai kỳ khác với tình trạng Thai kỳ bình thườngQuý vị không ngờ đến tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ và kết quả dẫn đến là Quý vị không thể sử dụng, tham gia hoặc tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

Bên thanh toán - bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan nào mà có trách nhiệm pháp lý phải chi trả bồi thường cho việc không cung cấp dịch vụ đối với người mà quý vị có quyền đòi bồi thường theo các điều khoản vận chuyển. 

Refund Protect - Một tên giao dịch của Event Protect Limited, đơn vị đóng vai trò quản trị tất cả các đơn xin hoàn tiền được đưa ra bởi các Chủ sở hữu đặt chỗ của chúng tôi theo các điều khoản Bảo vệ hoàn tiền của chúng tôi. 

 

Chúng tôi sẽ hoàn tiền trường hợp nào?

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào?

Bằng chứng cần có

Bệnh tật / Chấn thương  

có nghĩa là một Bệnh tật hoặc Chấn thương do tai nạn xảy đến với Quý vị hoặc một thành viên trong Gia đình ruột thịt của Quý vị. Chúng tôi cũng sẽ hoàn trả chi phí cho Giấy xác nhận của Bác sĩ đối với Đơn xin hoàn tiền hợp lệ.

 • Trường hợp Quý vị không thể xin được Giấy xác nhận của Bác sĩ về Bệnh tật hoặc Chấn thương.
 • Trường hợp bất kỳ quốc gia hoặc cơ quan quốc tế hoặc công ty đã áp đặt hoặc ban hành một ban đi du lịch, tư vấn, cảnh báo hoặc hạn chế về sự chuyển động của người dân do sự bùng nổ của một bệnh truyền nhiễm.
 • Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận rằng bệnh tật hoặc chấn thương đã xảy ra trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

Tình trạng y tế đã có từ trước

có nghĩa là một tình trạng y tế đã có từ trước mà Quý vị đã ý thức được tại thời điểm Quý vị thực hiện Đặt chỗ và tình trạng y tế này không gây cản trở cho việc Quý vị tham gia và sử dụng Đặt chỗ.

 • Trường hợp sẵn có công khai các hướng dẫn liên quan đến việc tình trạng y tế đã có từ trước của Quý vị thường sẽ gây cản trở Quý vị tham gia hoặc tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Trường hợp Quý vị đã được một Bác sĩ hoặc chuyên gia y tế tư vấn trước khi thực hiện Đặt chỗ rằng Quý vị không nên tham gia vào một sự kiện như Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế được lập trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

Biến chứng thai kỳ

 

có nghĩa là một biến chứng của thai kỳ mà Quý vị không ngờ đến tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ và kết quả dẫn đến là Quý vị không thể sử dụng, tham gia hoặc tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Thai kỳ bình thường
 • Trường hợp Quý vị đã nhận được lời khuyên từ một Bác sĩ hoặc Chuyên gia y tế trước khi thực hiện Đặt chỗ rằng Quý vị không nên tham gia vào Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Giấy xác nhận của bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế

Tử vong

 

có nghĩa là cái chết xảy đến với Quý vị bất cứ lúc nào trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc một thành viên Gia đình ruột thịt hoặc bất kỳ người nào trong Nhóm mà dự kiến sẽ tham dự sự kiện cùng quý vị, tối đa 4 tuần trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Cái chết của một người không phải là thành viên Gia đình ruột thịt hoặc bất kỳ người nào không thuộc Nhóm dự kiến sẽ tham dự Sự kiện đã đặt chỗ cùng với quý vị.
 • Một giấy chứng tử.

Sự cố giao thông công cộng

có nghĩa là Sự gián đoạn hoặc sự cố bất ngờ của mạng giao thông công cộng mà theo lẽ hợp lý Quý vị không thể ngờ đến trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Trường hợp Quý vị trước đó đã ý thức được sự gián đoạn của Mạng giao thông công cộng trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ nhưng lại không thực hiện các điều chỉnh phương án đi lại thay thế phù hợp hợp lý để tham dự Sự kiện đã đặt chỗ. 
 • Trường hợp phát sinh một sự cố tài chính của bất kỳ Phương tiện giao thông công cộng nào.
 • Bên thanh toán - bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan nào mà có trách nhiệm pháp lý phải chi trả bồi thường cho việc không cung cấp dịch vụ đối với người mà quý vị có quyền đòi bồi thường theo các điều khoản vận chuyển. 
 • Một bản sao thông báo về sự cố hoặc gián đoạn của mạng giao thông công cộng. (Tài liệu này thường có thể lấy từ trang web của công ty vận tải).

Lỗi lịch trình hàng không

có nghĩa là (các) chuyến bay bị hủy mà Quý vị không ngờ đến trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Trường hợp Quý vị trước đó đã ý thức được sự gián đoạn của Mạng giao thông công cộng trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ nhưng lại không thực hiện các điều chỉnh phương án đi lại thay thế phù hợp hợp lý để tham dự Sự kiện đã đặt chỗ. 
 • Trường hợp phát sinh một sự cố tài chính của bất kỳ Phương tiện giao thông công cộng nào
 • Bên thanh toán - bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan nào mà có trách nhiệm pháp lý phải chi trả bồi thường cho việc không cung cấp dịch vụ đối với người mà quý vị có quyền đòi bồi thường theo các điều khoản vận chuyển. 
 • Một bản sao vé máy bay của Quý vị và thông báo hủy chuyến từ hãng hàng không.

Sự cố cơ học

có nghĩa là trong 24 giờ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ, phương tiện đưa Quý vị đến Sự kiện đã đặt chỗ gặp phải sự cố cơ học, bị tai nạn, hỏa hoạn hoặc trộm cắp.

 • Trường hợp Quý vị không dành đủ thời gian để đi đến Sự kiện đã đặt chỗ. 
 • Trường hợp Quý vị không đưa ra các sắp xếp thay thế hợp lý để tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Trường hợp phương tiện đưa Quý vị đến Sự kiện đã đặt chỗ gặp phải sự cố cơ học, bị tai nạn, hỏa hoạn hoặc trộm cắp hơn 24 giờ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Sự cố - Một bản sao chỉ thị từ nhà cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố của Quý vị, (ví dụ: RAC, AA, Green Flag).
 • Tai nạn - Một báo cáo tai nạn từ Cảnh sát hoặc cơ quan giao thông có liên quan.
 • Hỏa hoạn - Một báo cáo từ cơ quan cứu hỏa và/hoặc Cảnh sát.
 • Trộm cắp - Một hồ sơ bao gồm một mã số tham chiếu tội phạm từ Cảnh sát và bằng chứng từ việc gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm xe của Quý vị.

Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn

có nghĩa là giấy triệu tập Quý vị tham gia Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn mà diễn ra vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ.

 • Trường hợp Quý vị đã biết về Giấy triệu tập cho Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn trước khi thực hiện Đặt chỗ.
 • Một bản sao của thư /Giấy triệu tập yêu cầu làm Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Triệu tập của tòa án

có nghĩa là Quý vị được triệu tập xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong quá trình tố tụng tại tòa án vào ngày Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này khi thực hiện Đặt chỗ.

 • Trường hợp Quý vị đã biết về ngày Triệu tập của tòa án trước khi thực hiện Đặt chỗ.
 • Bất kỳ Triệu tập nào của Tòa án mà trong đó Quý vị là Bị đơn có tên trong Thủ tục tố tụng hình sự hoặc trong đó Quý vị là đối tượng của Thủ tục tố tụng hình sự.
 • Một bản sao Giấy triệu tập của Tòa án.

Tình huống khẩn cấp tại nhà

có nghĩa là một vụ Trộm, Hỏa hoạn, Thiệt hại nguy hiểm hoặc Lũ lụt xảy ra tại nhà riêng của Quý vị tối đa 48 giờ ngay trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Trường hợp Tình huống khẩn cấp tại nhà xảy ra trước Sự kiện đã đặt chỗ hơn 48 tiếng.
 • Trường hợp Quý vị đã biết về Tình huống khẩn cấp tại nhà trước khi thực hiện Đặt chỗ.
 • Trộm, Hỏa hoạn, Thiệt hại nguy hiểm - Một hồ sơ bao gồm một mã số tham chiếu tội phạm từ Cảnh sát hoặc bằng chứng từ việc gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm nhà của Quý vị.
 • Hỏa hoạn - Một báo cáo từ cơ quan cứu hỏa và/hoặc cảnh sát.

Triệu tập của Lực lượng vũ trang & Cơ quan ứng phó khẩn cấp

nghĩa là Quý vị với tư cách là thành viên của Lực lượng vũ trang, Lực lượng vũ trang dự bị hoặc Cơ quan ứng phó khẩn cấp được triệu tập về để làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc được điều đi nước ngoài và do đó không thể tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

 • Quý vị đã biết hoặc có một sự thay đổi theo lịch trình vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ trước khi thực hiện Đặt chỗ.
 • Quý vị đã thực hiện một yêu cầu nghỉ phép hàng năm không thành công cho ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Quý vị đã được thuyên chuyển ít hơn 100 dặm từ địa chỉ nhà hiện tại của Quý vị.
 • Một giấy xác nhận từ Sĩ quan chỉ huy hoặc Trưởng bộ phận của Quý vị xác nhận việc được triệu tập về làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ và điều này không phải là (các) thay đổi dự kiến từ đầu của Quý vị.

Thời tiết bất lợi

có nghĩa là tình hình thời tiết mà Cơ quan Chính phủ đã đưa ra cảnh báo không đi du lịch và điều đó hoàn toàn cản trở việc Quý vị tham dự hoặc đến được Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Thời tiết bất lợi không có cảnh báo không đi du lịch từ Cơ quan Chính phủ.
 • Một bản sao cảnh báo không đi du lịch từ Cơ quan Chính phủ.
 • Xác nhận việc đóng cửa tuyến đường liên quan.

Thuyên chuyển phục vụ công việc

Có nghĩa là một yêu cầu thay đổi địa chỉ được áp đặt lên Quý vị bởi chủ tuyển dụng của Quý vịQuý vị không ngờ đến điều này tại ngày thực hiện Đặt chỗ. Việc thuyên chuyển này có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn và phải xa hơn 100 dặm từ địa chỉ nhà của Quý vị ở tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ.

 • Trường hợp thuyên chuyển hoặc công việc mới ít hơn 100 dặm từ nơi cư trú hiện tại của Quý vị.
 • Tham dự các cuộc họp công việc và các chuyến đi công tác.
 • Một lá thư từ nhà tuyển dụng hiện tại của Quý vị xác nhận việc thuyên chuyển.

Trộm mất vé

có nghĩa là việc bị trộm mất giấy vé tham dự Sự kiện đã đặt chỗ trong 24 giờ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ mà không thể thay thế vé bởi công ty bán vé/đơn vị tổ chức sự kiện.

 • Trường hợp vé có thể được thay thế bởi công ty bán vé/đơn vị tổ chức sự kiện trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc vào ngày đó thông qua phòng vé.
 • Một báo cáo của cảnh sát hoặc mã số tội phạm để xác nhận việc trộm vé.
 • Một email từ công ty bán vé/đơn vị tổ chức sự kiện /xác nhận rằng họ không thể thay thế/cấp lại vé.

Chính phủ cấm du lịch

có nghĩa là chính phủ quốc gia cư trú của Quý vị ban bố lệnh cấm đi du lịch công cộng đến quốc gia hoặc khu vực nơi Sự kiện đã đặt chỗ được lên lịch diễn ra trong 7 ngày trước khi Sự kiện diễn ra 

 • Trường hợp Chính phủ của Quý vị đã đưa ra cảnh báo không đi du lịch nhưng không cấm việc đi du lịch đến quốc gia hoặc khu vực nơi Sự kiện đã đặt chỗ sẽ diễn ra.
 • Trường hợp Quý vị đã thực hiện đặt chỗ sau khi lệnh Cấm du lịch của Chính phủ đã có hiệu lực. 
 • Trường hợp bất kỳ quốc gia hoặc cơ quan quốc tế hoặc công ty đã áp đặt hoặc ban hành một ban đi du lịch, tư vấn, cảnh báo hoặc hạn chế về sự chuyển động của người dân do sự bùng nổ của một bệnh truyền nhiễm.
 • Bằng chứng từ trang web chính phủ quốc gia của Quý vị xác nhận lệnh cấm đi du lịch đến quốc gia hoặc khu vực nơi tổ chức Sự kiện đã đặt chỗ.

Mất việc

có nghĩa là Quý vị bất ngờ bị Chủ tuyển dụng của Quý vị ép buộc thôi việc.

 • Trường hợp việc thôi việc là tự nguyện.
 • Trường hợp Quý vị bị sa thải.
 • Một thư buộc thôi việc từ chủ tuyển dụng của Quý vị.

Thay đổi ngày thi

có nghĩa là sự thay đổi ngày thi không lường trước đối với một khóa học mà Quý vị đã đăng ký vào (các) ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 • Trường hợp Quý vị trượt đợt thi trước đó và phải thi lại.
 • Trường hợp việc thay đổi ngày thi đã được thông báo cho Quý vị trước khi thực hiện Đặt chỗ.
 • Trường hợp Quý vị trực tiếp yêu cầu thay đổi ngày thi
 • Một bản sao thông báo từ cơ quan thi cử, trường học, cao đẳng, đại học chứng minh việc ngày thi đã được thay đổi.

Tình huống khẩn cấp  

có nghĩa là một tình huống không lường trước, hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát của Quý vị và không do lỗi của Quý vị. Quyết định hoàn tiền sẽ hoàn toàn theo suy xét riêng của Refund Protect với tư cách là quản trị viên của chúng tôi. Họ sẽ xem xét các tình huống này và không có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn lại tiền.

 • Bất cứ điều gì mà Refund Protect xem xét không nhằm mục đích trở thành một phần của điều khoản này.
 • Bất cứ bằng chứng nào được yêu cầu bởi Refund Protect để xác minh các tình huống khẩn cấp. 


Điều kiện hoàn tiền chung

 • Quý vị phải thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để đến sự kiện đúng giờ.
 • Quý vị phải không biết trước bất kỳ sự thật, vấn đề hoặc tình huống nào, tại thời điểm chọn tùy chọn Bảo vệ Hoàn tiền Đặt chỗ, mà có thể làm phát sinh yêu cầu hoàn lại tiền.
 • Quý vị phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn hoặc giảm thiểu bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào.
 • Trừ khi chúng tôi đồng ý khác: i) ngôn ngữ của tài liệu này và tất cả các thông tin liên quan sẽ là tiếng Anh; và ii) tất cả các khía cạnh của hợp đồng, bao gồm việc đàm phán và thực hiện, phải tuân theo luật pháp Anh và quyền tài phán của tòa án Anh.
 • Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp, chi phí Quý vị tự chịu, các bằng chứng hỗ trợ được nêu đối với lý do xin hoàn tiền được trình bày trong bảng trên.

Yêu cầu hoàn tiền - Quý vị cần đăng nhập vào https://refunds.refundprotect.co và điền thông tin vào Đơn đăng ký hoàn tiền (Refund Application Form) rồi nộp càng sớm càng tốt sau khi nhận thấy các tình huống mà có thể dẫn đến việc Quý vị yêu cầu hoàn lại tiền nhưng không được quá 60 ngày sau khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

QUAN TRỌNG Bất kỳ bản dịch nào của tài liệu này từ tiếng Anh sang sẽ chỉ mang tính chất hỗ trợ và thông tin. Trong trường hợp của một vụ Xin hoàn tiền, phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh sẽ là cơ sở để giải quyết. Quý vị có thể xem trực tuyến tại đây refundprotect.me/member-wording hoặc yêu cầu một bản sao từ chúng tôi bất cứ lúc nào