ניסוח הגנת החזרים כספיים לעמיתים

אנו נספק לך החזר כספי על כל הזמנה בלתי ממומשת אם אינך מסוגל להשתתף באירוע שהוזמן עקב אחת מהנסיבות המפורטות במסמך זה שבגינך הגשת בקשה להחזר וסיפקת את המידע הנדרש כדי לתמוך בבקשה שלך, במפורט בטבלה שלהלן.

זו לא מדיניות ביטוח. הגנת החזרים כספיים היא הרחבה אפשרית לתנאים וההגבלות הסטנדרטיים שלנו למכירה וסחר, והיא מספקת זכות להחזר כספי בנסיבות מוגדרות מסוימות המפורטות בטבלה שלהלן.

בקשת ההחזר והתשלום שלך יטופלו בשמנו על ידי "Refund Protect" (בעברית="הגנת החזר כספי") המשמשים כמנהלי ההרחבה של הגנת ההחזר הכספי המסופקת על ידינו.

הגדרות

למילים או ביטויים הבאים יש את המשמעות המוצגת להלן, בכל מקום בו הם מופיעים בהדגשה במסמך זה. מטרת פרק זה היא להגדיר בבירור את המונחים המשמשים  בסעיף "על מה ניתן החזר" ו-"על מה לא ניתן החזר".

אנו\אותנו\שלנו – אנחנו סוכני ההזמנות איתם ביצעת את ההזמנה.

אתה\שלך\עצמך – אדם שביצע את ההזמנה לבד או כחלק מקבוצה איתנו.

מזג אוויר מסוכן – מזג אוויר חמור או מסוכן דיו שסוכנות ממשלתית פרסמה אזהרות שלא לנסוע ושמונעת ממך לחלוטין להשתתף או להגיע לאירוע שהוזמן.

כוחות צבאיים – כל ענף מאחד השירותים הבאים: שירות ימי, נחתים, צבא או חיל אווירי.

אירוע מוזמן\הוזמן – השירות(ים)\האירוע(ים)\הטיסה(ות)\הכרטיס(ים) המתוכננים ומוזמנים מראש כולל דמי שירות והזמנה איתנו על ידך.

מחלה מדבקת – פירושה כל מחלה המסוגלת לעבור מאדם או מין נגוע למארח פגיע, ישירות או בעקיפין.

רופא – רופא מוסמך הרשום ומורשה עם גוף מקצועי ומוכר. רופא לא יכול להיות אתה או בן משפחתך הקרוב.

נסיבות חירום – נסיבות בלתי צפויות, לחלוטין מחוץ לשליטתך ולא באשמתך.

שירותי חירום – המשטרה, שירות הכבאות וההצלה או שירותי חירום אחרים.

מחלה – מצב פיזי או נפשי שאושר ע"י רופא המונע ממך להשתתף באירוע שהוזמן.

משפחה גרעינית – בעלך, אשתך, בן זוג, בן זוג אזרחי, הורה, ילד, אח, אחות, סבתא או סבא.

פציעה – פגיעת גוף מקרית שאושרה ע"י רופא המונעת ממך להשתתף באירוע שהוזמן.

הריון רגיל – תסמינים המלווים בדרך כלל הריון (כולל הריון מרובה) ואשר הם בדרך כלל בעלי אופי מזערי ו\או זמני (לדוגמא: מחלת בוקר, עייפות וכו') שאינם מהווים סכנה רפואית לאם או לתינוק.

מצב רפואי קיים – פציעה או מחלה שהייתם מודעים אליה בעת שביצעתם את ההזמנה.

סיבוכי הריון – סיבוך של הריון שאינו הריון רגיל ושלא היית מודע אליו בעת ביצוע ההזמנה וגורם לכך שאתה לא תוכל להשתמש או להשתתף באירוע שהוזמן.

צד משלם – כל ארגון או גוף שמחזיק הרשאה משפטית לשלם פיצויים בגין כישלון השירות שנגדו יש לך זכות לתיקון בתנאי ההובלה.

הגנת החזר כספי (Refund Protection) – מותג של Event Protect Limited (בעברית="הגנת אירועים מוגבלת") הפועל עבורנו כמנהל כל בקשות ההחזר שנעשו על ידי מחזיקי ההזמנה שלנו בתנאי הגנת ההחזרים שלנו.

שימו לב – איננו מסוגלים לספק החזר אם אירוע שהוזמן בוטל או נדחה אלא אם אינך מסוגל להשתתף באירוע המוזמן שנדחה מאחת הסיבות להלן.

על מה ניתן החזר?

על מה לא ניתן החזר?

ראיות נדרשות

מחלה \ פציעה

 

פירושו מחלה או פגיעה מקרית בך או בבני משפחתך הגרעינית. אנו נחזיר לך גם את עלות אישור הרופא לגבי בקשת החזר כספי תקפה.

§      אם אינך יכול להציג את אישור הרופא בגין מחלה או פציעה.

§      כאשר גוף או סוכנות לאומית או בינלאומית הטילו או הוציאו איסור נסיעה, ייעוץ, אזהרה או הגבלה על תנועת אנשים עקב התפרצות מחלה מדבקת.

§      אישור רופא או תעודה רפואית המאשרת את פרטי המחלה או הפציעה, התאריך בו התרחשה, ושהתרחשה לפני תאריך האירוע שהוזמן וכי היא הביאה לכך שלא יכולת להשתתף באירוע שהוזמן. (אנו נשלם לך עד 50£ או את עלות אישור הרופא בכפוף למסופק בקבלה.)

מצב רפואי קיים

 

פירושו מצב רפואי שקיים מראש בו היית מודע אליו בזמן שאתה ביצעת את ההזמנה, שבדרך כלל לא ימנע ממך השתתפות ושימוש בהזמנה.

§      כאשר הנחיות זמינות לציבור הנוגעות למצב הרפואי הקיים שלך בדרך כלל מונעות ממך השתתפות באירוע שהוזמן.

§      מקום בו אתה הומלצת על ידי רופא או איש מקצוע רפואי, כי לא כדאי לך להשתתף באירוע כגון האירוע שהוזמן.

§      אישור רופא או אישור רפואי המתוארכים לפני תאריך האירוע שהוזמן ומאשרים את פרטי המצב הרפואי הקיים ובנוסף תאריך ההזמנה שהוא מונע מכם להשתתף בה. (אנו נשלם לך עד 50£ או את עלות אישור הרופא בכפוף למסופק בקבלה.)

סיבוכי הריון

 

פירושו סיבוך הריון שאתה לא היית מודע אליו בזמן ביצוע ההזמנה וגורם לכך שאתה לא תוכל להשתמש או להשתתף באירוע שהוזמן.

§      הריון רגיל

§      אם אתה קיבלת יעוץ מרופא או בעל מקצוע רפואי לפני ביצוע ההזמנה כי לא מומלץ לך להשתתף באירוע שהוזמן.

§      אישור רופא או אישור רפואי.

מוות

 

פירושו מותך בכל עת לפני האירוע שהוזמן או מותו של בן מהמשפחה  הגרעינית או כל בן\בני אדם בקבוצה עקב השתתפות באירוע איתך, עד 4 שבועות לפני מועד האירוע שהוזמן.

§      מותו של אדם שאינו בן מהמשפחה הגרעינית או בן\בני אדם שאינם בקבוצה עקב השתתפות באירוע שהוזמן איתך.

§      תעודת פטירה

כישלון בתחבורה ציבורית

 

פירושו שיבוש או כישלון בלתי צפוי של רשת התחבורה הציבורית שאתם לא הייתם יכולים לדעת לפני מועד הזמנת האירוע.

§      אם אתה היית מודע בעבר לשיבוש ברשת התחבורה הציבורית לפני תאריך הזמנת האירוע ולא ערכת סידורי נסיעה חלופיים כדי להשתתף באירוע שהוזמן.

§      אם יש כשל כלכלי של תחבורה ציבורית כלשהי.

§      צד משלם - כל ארגון או גוף שמחזיק הרשאה משפטית לשלם פיצויים בגין כישלון השירות שנגדו יש לך זכות לתיקון בתנאי ההובלה.

 

כישלון של חברת התעופה המתוכננת

 

פירושו ביטול טיסה(ות) שלא היית מודע אליהם לפני תאריך האירוע שהוזמן.

§      אם היית מודע בעבר לשיבוש בחברת התעופה לפני תאריך הזמנת האירוע ולא ערכת סידורי נסיעה חלופיים כדי להשתתף באירוע שהוזמן.

§      אם יש כשל כלכלי של חברת תעופה כלשהי.

§      צד משלם - כל ארגון או גוף שמחזיק הרשאה משפטית לשלם פיצויים בגין כישלון השירות שנגדו יש לך זכות לתיקון בתנאי ההובלה.

§      אם הטיסה שלך היא האירוע שהוזמן והיא מבוטלת או נדחית ויש לך זכות לתיקון תחת תנאי ההובלה.

§      אם המטרה או הסיבה שבגללה אתה הזמנת את הטיסה שלך נדחתה או בוטלה.

§      העתק של כרטיס הטיסה שלך והודעת ביטול מחברת התעופה.

התמוטטות מכנית

 

פירושו שבמהלך 24 השעות שקדמו לאירוע שהוזמן קרה פירוק מכני, תאונה, שריפה או גניבה של רכב המוביל אתכם לאירוע שהוזמן.

§      אם אתה לא השארת מספיק זמן לנסוע לאירוע שהוזמן.

§      אם אתה לא עשית סידורים חלופיים כדי להשתתף באירוע שהוזמן.

§      אם יש התמוטטות מכנית, תאונה, שריפה או גניבה של הרכב המוביל אותך לאירוע שהוזמן יותר מ-24 שעות לפני האירוע שהוזמן.

§      התמוטטות – העתק של פתק ההזעקה משירות חילוץ ההתמוטטות שלך.

§      תאונה – דוח תאונה מהמשטרה או מרשות התחבורה הרלוונטית.

§      שריפה – דיווח משירות הכבאות ו\או המשטרה.

§      גניבה – רשומה הכוללת מספר אסמכתא לפשע מהמשטרה וראיות מהגשת תביעה לחברת ביטוח הרכב שלך.

שירות חבר השופטים

פירושו זימון עבורכם להשתתף בשירות חבר השופטים בתאריך האירוע שהוזמן לו אתם לא הייתם מודעים בזמן ביצוע ההזמנה.

§      אם היית מודע לזימון שירות חבר השופטים לפני ביצוע ההזמנה.

§      העתק של המכתב\זימון המחייב שירות מחבר השופטים.

זימון לבית משפט

פירושו שאתה מוזמן להופיע כעד בהליכי בית המשפט ביום האירוע שהוזמן, לכך לא היית מודע במועד ביצוע ההזמנה.

§      אם אתה היית מודע למועד זימון בית המשפט לפני ביצוע ההזמנה.

§      כל כינוס בית משפט בו אתה נאשם בשם הליכים פליליים או כינוס בית משפט שבו אתה נושא ההליך הפלילי.

§      העתק של זימון בית המשפט.

חירום ביתי

 

פירושו פריצה, שריפה, נזק זדוני או שיטפון במעונכם הפרטי עד 48 שעות בדיוק לפני האירוע שהוזמן.

§      אם החירום הביתי היה יותר מ-48 שעות לפני האירוע שהוזמן.

§      אם אתה היית מודע לחירום הביתי לפני ביצוע ההזמנה.

§      פריצה, שיטפון, נזק זדוני – רשומה הכוללת מספר אסמכתא לפשע מהמשטרה או עדות מהגשת תביעה לחברת ביטוח הבית שלך.

§      שריפה – דיווח משירות הכבאות ו\או המשטרה.

מילואים

 

פירושו שאתה כחבר בכוחות הצבאיים או שירותי חירום נקרא לעבודה או לתפקיד במועד האירוע שהוזמן או מוצבים מעבר לים וכתוצאה מכך אינך יכול להשתתף באירוע שהוזמן.

§      אם היית מודע או שהייתה לך תזכורת מתוזמנת בתאריך האירוע שהוזמן, לפני ביצוע ההזמנה.

§      אתה הגשת בקשה לא מאושרת לחופשה שנתית למועד האירוע שהוזמן.

§      אתה הועברת פחות ממאה מייל (כ-160 ק"מ) מכתובת הבית הנוכחית שלך.

§      הודעה מטעם המפקד או מנהל הענף שלך המאשרת כי נקראת לעבודה או לתפקיד ושזו לא הייתה המשמרת המקורית שתוכננה.

מזג אוויר מסוכן

 

פירושו מזג אוויר בו סוכנות ממשלתית פרסמה אזהרות שלא לנסוע, דבר שמונע ממך לחלוטין להשתתף או להגיע לאירוע שהוזמן.

§      מזג אוויר מסוכן ללא אזהרות שלא לנסוע מסוכנות ממשלתית.

§      עותק של אזהרות על הנסיעה מהסוכנות הממשלתית.

§      אישור על סגירת הכבישים הרלוונטים.

העברת מקום העבודה

 

פירושו דרישה להעברת כתובת המוטלת עליך על ידי המעסיק שלך, שלא היה ידוע לך במועד ביצוע ההזמנה. המהלך עשוי להיות זמני או קבוע ועליו להיות יותר ממאה מייל (כ-160 ק"מ) מכתובת הבית שלך בתאריך ההזמנה.

§      כאשר המעבר או העבודה החדשה נמצאים פחות מ-100 מייל מהמעון הנוכחי שלך.

§      כאשר אתה נוכחת בפגישות עסקיות או נסיעות עסקיות.

§      מכתב מהמעסיק הנוכחי שלך המאשר את המעבר.

גניבת כרטיסים

פירושו גניבת כרטיס פיזי לאירוע שהוזמן תוך 24 שעות לפני האירוע שהוזמן ולא ניתן להחליף אותו על ידי חברת הכרטיסים \ מארגן האירועים.

§      כאשר קיים מקום בו ניתן להחליף את הכרטיסים על ידי חברת הכרטיסים \ האירוע לפני האירוע שהוזמן או ביומו דרך הקופות.

§      דוח משטרה או מספר פשע לאישור גניבת הכרטיסים.

§      דוא"ל מחברת הכרטיסים \ מארגן האירועים המאשר כי הם אינם מסוגלים להחליף \ להנפיק מחדש את הכרטיסים.

איסור נסיעות ממשלתי

פירושו שממשלת מדינת מגוריך מנפיקה איסור נסיעות ציבורי למדינה או לאזור בו מתוכנן האירוע שהוזמן במהלך 7 הימים שקדמו לו.

§      מקום בו ממשלתך פרסמה אזהרת נסיעות אך לא אסרה על נסיעה למדינה או לאזור בו נמצא האירוע שהוזמן.

§      אם אתה ביצעת את ההזמנה לאחר שאיסור הנסיעות הממשלתי כבר היה בתוקף.

§      כאשר כל גורם או סוכנות לאומית או בינלאומית הטילו או הוציאו איסור נסיעה, ייעוץ, אזהרה או הגבלה על תנועת אנשים עקב מחלה מדבקת.

§      אם הוויזה שלך נדחתה.

§      עדות מאתר ממשלתך הלאומית המאשרת את איסור הנסיעה למדינה בו נמצא האירוע שהוזמן.

פיטורין

 

פירוש הדבר שאתה פוטרת באופן בלתי צפוי על ידי מעסיקך.

§      היכן שהיתירות הייתה מרצון.

§      היכן שאתה עזבת את עבודתך מרצון.

§      מקום בו אתה מפוטר מהעבודה.

§      מכתב פיטורין חובה ממעסיקך.

שינויים בתאריכי הבחינה

 

פירושו השינוי הבלתי צפוי של מועד הבחינה לקורס בו אתה רשום ליום (ים) של האירוע שהוזמן.

§      במקום בו אתה נכשלת בבחינה העבר והיית צריך לבצע מועד ב'.

§      כאשר ידוע לך

§       על שינוי תאריך הבדיקה לפני ביצוע ההזמנה.

§      מקום בו אתה ביקשת באופן אישי שינוי למועד הבחינה.

§      העתק הודעה מגוף הבחינה, בית הספר, המכללה או עדויות באוניברסיטה, שתאריך הבחינה השתנה.

נסיבות חירום

 

פירושו נסיבות בלתי צפויות ולחלוטין מחוץ לשליטתך ולא באשמתך. ההחלטה להחזר עומדת כולה על פי שיקול דעתה של Refund Protection  (בעברית="הגנת החזר כספי"). מנהלי החברה ישקלו את הנסיבות הללו ואין להם כל התחייבות לספק החזר כספי.

§      כל מקרה בו Refund Protection  מחליטה שלא לקחת חלק מניסוח זה.

§      כל ראיה ש-Refund Protection  תבקש לאימות נסיבות החירום.

תנאי החזר כלליים

  • עליכם לעשות את הסידורים הדרושים כדי להגיע לאירוע בזמן.
  • אין להיות מודעים מראש לאיזושהי עובדה, עניין או נסיבות כלשהן בעת בחירת 'הגנה על החזר כספי בהזמנה' אשר עלולה לאשר את בקשת ההחזר כספי.
  • עליכם לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי למנוע או לצמצם כל בקשה להחזר כספי.
  • אלא אם אנחנו נסכים אחרת: 1) שפת מסמך זה וכל התקשורת הנוגעת אליו תהיה באנגלית. 2) כל היבטי החוזה, כולל משא ומתן וביצוע, כפופים לחוק האנגלי ולסמכותם של בתי המשפט האנגלים.
  • אתה תתבקש לספק על חשבונך את ההוכחות התומכות כנגד סיבת ההחזר המוצגת בטבלה לעיל.

בקשת החזר – עליך להיכנס ל- https://refunds.refundprotect.co למלא ולהגיש את טופס בקשת ההחזר בהקדם האפשרי לאחר שנודע לך על נסיבות העלולות לגרום לך לבקש החזר, אך לא יותר מ-60 יום לאחר האירוע שהוזמן.